Miljö&hållbarhet

Vi har koll på den senaste forskningen och lösningarna på vårt tids stora ödesfråga.


Psykologi

Människor påverkar och påverkas av miljön. Vi erbjuder insikter inom bland annat nudging, beteendevetenskap och psykologi för att möta utmaningar inom hållbarhet.


Miljöcertifiering & Hållbarhetspolicy

Vi har tidigare jobbat med hållbarhetscoachning och handledning inom bland annat ISO 14001 och hjälper gärna ert företag att ta era första steg dit ni vill. Vi hjälper också till med att ta fram hållbarhetspolicys och sätta upp mål för hållbarhetsarbetet.


Grupputveckling

Vi håller workshops för att just din förening, grupp eller företagsledning ska hitta era gemensamma mål och planer, med fokus på hållbarhet, för både deltagare och miljö.