Miljö&hållbarhet

Vi har koll på den senaste forskningen och lösningarna på vårt tids stora ödesfråga.


Psykologi

Vi vet hur vi människor fungerar, och använder våra kunskaper från bland annat idrottspsykologi för att förklara hur vi kan hjälpa varandra att hitta motivation och leva gladare och enklare liv.


Miljöcertifiering

Vi har tidigare jobbat med handledning inom bland annat ISO 14001 och hjälper gärna till i processen för att just ditt företag ska nå dit ni vill.


Grupputveckling

Vi håller workshops för att just din förening, grupp eller företagsledning ska hitta era gemensamma mål och planer, självklart med hållbarhet både för deltagare och miljö i fokus.